גילוי נאות

בהתאם לסעיף 16א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה – 1995 (להלן: “חוק הייעוץ”)

פוקוס בית השקעות בע“מ הינה בעלת רישיון מנהל תיקים, עוסקת בניהול תיקי השקעות, שיווק השקעות ובניהול השקעות חיצוני לקרנות נאמנות (מנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ) ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ.

חברתנו הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסים שהונפקו או שמנוהלים על ידי (להלן: “הזיקה"):

  • איילון קרנות נאמנות בע”מ;

מידע עדכני אודות הקרנות ניתן לראות באתר ההפצה של הרשות ניירות ערך שכתובתו .www.magna.isa.gov.il

הזיקה הינה לאור היות נכסים פיננסיים אלה מנוהלים, ו/או משווקים על-ידי חברתנו או על יד חברות הקשורות לחברתנו, וכן הואיל וחברתנו ו/או חברות קשורות לחברתנו עשויות לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם ו/או בקשר עם ניהולם.

חברתנו עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לחברתנו זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח. זיקה של חברתינו לקרנות הנ“ל לא תיחשב כניגוד עניינים בינה לבין הלקוח.

אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיפי הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידים.

מנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל ההשקעות החיצוני – פוקוס בית השקעות בע"מ

דניאל הררי

שיווק השקעות

דניאל הצטרפה לפוקוס ב-2023 ואחראית על תחום השיווק בחברה. טרם הצטרפותה לפוקוס, דניאל מילאה תפקיד חתמת ביטוח בסוכנות כ- 4 שנים.

דניאל הינה בעלת תואר ראשון במנהל עסקים ומימון מאוניברסיטת בן גוריון. כמו כן, בתהליך התמחות לרישיון לשיווק השקעות מטעם רשות ניירות ערך ולרישיון משווקת פנסיונית מטעם משרד האוצר.

צפריר אפרתי

שותף, סמנכ"ל ומנהל השקעות ראשי משותף

צפריר בעל ניסיון של מעל 14 שנים בשוק ההון הישראלי, כיהן במגוון תפקידי מסחר ואנליזה בגופים מובילים עם התמחות בניתוח חוב ומניות.

הצטרף לחברה כשותף בשנת 2021 בתפקידו האחרון היה אחראי על תחום האג”ח הקונצרני במיטב דש גמל ופנסיה. מחזיק ברשיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך, בעל תואר B.A עם התמחות במימון. נשוי ואב לשלושה בנים.

יואב טל

מייסד, מנכ"ל מנהל השקעות ראשי משותף

יואב בעל ניסיון של מעל 25 שנים בשוק ההון הישראלי, שימש כמנהל השקעות בחברות מובילות בניהול קרנות נאמנות ובחברת ניהול תיקים.

בשנת 2017 ייסד את פוקוס בית השקעות במטרה להיות חברה מובילה המתמחה בניהול השקעות בשוק ההון הישראלי. בעל רישיון בניהול תיקים מטעם הרשות ניירות ערך. בעל תואר ראשון בכלכלה ובעל תואר שני במנהל עסקים בהתמחות מימון וחשבונאות. נשוי ואב לשלוש בנות ובן.