בית השקעות ממוקד עבורך

פוקוס בית השקעות בע"מ מתמחה בניהול תיקי השקעות במגוון מוצרים, ביניהם קרנות נאמנות וניהול תיקים פרטיים.

בית ההשקעות מתמקד במניות ואג"ח קונצרני בישראל ובחו"ל ומבסס השקעותיו תוך ניתוח פרטני ומעמיק של נייר הערך.

פוקוס בית השקעות

פוקוס בית השקעות הוקם בשנת 2017 על ידי מר יואב טל בעל ניסיון של 25 שנים בניהול השקעות בגופים מובילים בשוק ההון הישראלי.

בית ההשקעות הינו בוטיק המתמחה בהשקעה בניירות ערך סחירים בישראל ובחו"ל. בפוקוס מתמקדים בהשקעה בניירות ערך הנסחרים בעיוות מחיר ומתחת לערכן הכלכלי.

בפוקוס מאמינים כי מיקוד ועקביות בהשקעה תוך מתן משקל רב לניהול סיכונים עשוי להשיא ערך ותשואה עודפת לאורך זמן מעל מדדי הייחוס.

בגלל ההון אנושי: פוקוס שמה את הדגש על ההון האנושי ומגייסת לשורותיה אנשי מקצוע מובילים בעלי ניסיון רב.

הצוות שלנו

יואב טל

מייסד, מנכ"ל ומנהל השקעות ראשי משותף

צפריר אפרתי

שותף, סמנכ"ל ומנהל השקעות ראשי משותף

גלעד בן ציון

אנליסט ראשי

ניהול השקעות של קרנות נאמנות

קרנות נאמנות הן מכשיר פיננסי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל ובחו"ל. ישנם סוגים רבים של קרנות נאמנות המסווגות לפי מדיניות ההשקעה ושיעור החשיפה שלהן למניות. קרן הנאמנות מנוהלת בתוך חשבון ניירות הערך של הלקוח שנמצא בבנק או בחבר בורסה. הקרן ניתנת לרכישה או לפדיון בכל יום שהינו יום מסחר בקרן. קניית/מכירת יחידות הקרן בדרך כלל אינה מחויבת בעמלות ביצוע.

קרנות הנאמנות בישראל מפוקחות ע"י הרשות ניירות ערך ופעילותן מגובה בהסכם נאמנות בין מנהל הקרן לבין הנאמן. תשואת המשקיע בקרן נאמנות מחושבת לאחר דמי הניהול והוצאות תפעול הקרן.

מנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ. מנהל ההשקעות החיצוני – פוקוס בית השקעות בע"מ.

מנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ. מנהל ההשקעות החיצוני של קרנות נאמנות – פוקוס בית השקעות בע"מ.

אין פרסום זה מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישה תעשה על בסיס תשקיף עיקרי של מנהל הקרן ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או דוחות שנתיים ודיווחים מידיים בתוקף בלבד. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. פרסום זה אינו מהווה התחייבות מנהל הקרן ו/או מנהל ההשקעות חיצוני להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת.

דרגת החשיפה המרבית למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן: 0 – ללא חשיפה, 1 – עד 10%, 2 – עד 30%, 4 – עד 120%;

דרגת החשיפה המרבית למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן: A – עד 10%, B – עד 30%, D – עד 120%.

* להסבר אודות סימן קריאה (!)

ניהול תיקי השקעות

ניהול תיק השקעות מבוצע בחשבון הלקוח, בבנק לפי בחירתו.

מנהל התיק יקבל יפוי כח לביצוע פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך.

בניית התיק ופרופיל הסיכון יקבעו בהתאמה לצרכיו של הלקוח שיקבעו לאחר פגישה אישית עימו.

דילוג לתוכן