פוקוס (4B) מניות*

מס' ני"ע: 

5133525

מנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ**. מנהל ההשקעות החיצוני – פוקוס בית השקעות בע"מ.

צור קשר

השאירו פרטים ונציג מטעם פוקוס בית השקעות בע"מ יחזור אליכם בהקדם

דברו איתנו

5 -מנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ. מנהל ההשקעות החיצוני – פוקוס בית השקעות בע"מ. אין בתשואה ובדירוג הקרן בעבר ובהווה כדי להבטיח ולהעיד על תשואה דומה ודירוג בעתיד. אין פרסום זה מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. **מדיניות ההשקעות המלאה מופיעה בתשקיף הקרן מיום 21.7.14 מס׳ אסמכתא 052801 – 03 – 2021 ו/או בדיווחים מיידים שבתוקף. רכישה תעשה על בסיס תשקיף עיקרי, ודיווחים מידיים בתוקף בלבד. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור לעיל משום התחייבות מנהל הקרן להשיג תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. 1 -להערכת מנהל ההשקעות חיצוני ובהתאם לנתונים וניתוחים כלכליים. נכס הייחוס של הקרן הינו מדד מניות כללי. 2 -מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת שכר, על פיו לא יעלה את דמי הניהול בקרן במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את דמי הניהול רק ביום הראשון של כל שנה קלנדרית. לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 16.3.3 אסמכתא 040243 – 03 – 2016 .3 -פרטי התקשורת של מנהל ההשקעות החיצוני. 4B :4 -עד %120 חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, B -עד %30 חשיפה למט״ח בערך מוחלט.
דילוג לתוכן