ניהול השקעות של קרנות נאמנות

ניהול השקעות של קרנות נאמנות

קרנות נאמנות הן מכשיר פיננסי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל ובחו"ל. ישנם סוגים רבים של קרנות נאמנות המסווגות לפי מדיניות ההשקעה ושיעור החשיפה שלהן למניות. קרן הנאמנות מנוהלת בתוך חשבון ניירות הערך של הלקוח שנמצא בבנק או בחבר בורסה. הקרן ניתנת לרכישה או לפדיון בכל יום שהינו יום מסחר בקרן. קניית/מכירת יחידות הקרן בדרך כלל אינה מחויבת בעמלות ביצוע.

קרנות הנאמנות בישראל מפוקחות ע"י הרשות ניירות ערך ופעילותן מגובה בהסכם נאמנות בין מנהל הקרן לבין הנאמן. תשואת המשקיע בקרן נאמנות מחושבת לאחר דמי הניהול והוצאות תפעול הקרן.

מנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ. מנהל ההשקעות החיצוני – פוקוס בית השקעות בע"מ.

מנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ. מנהל ההשקעות החיצוני של קרנות נאמנות – פוקוס בית השקעות בע"מ.

אין פרסום זה מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישה תעשה על בסיס תשקיף עיקרי של מנהל הקרן ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או דוחות שנתיים ודיווחים מידיים בתוקף בלבד. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. פרסום זה אינו מהווה התחייבות מנהל הקרן ו/או מנהל ההשקעות חיצוני להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת.

דרגת החשיפה המרבית למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן: 0 – ללא חשיפה, 1 – עד 10%, 2 – עד 30%, 4 – עד 120%;

דרגת החשיפה המרבית למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן: A – עד 10%, B – עד 30%, D – עד 120%.

* להסבר אודות סימן קריאה (!)

דילוג לתוכן