ניהול תיקי השקעות

תיקים מנוהלים

ניהול תיק השקעות מבוצע בחשבון הלקוח, בבנק לפי בחירתו. מנהל התיק יקבל יפוי כח לביצוע פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך.
בניית התיק ופרופיל הסיכון יקבעו בהתאמה לצרכיו של הלקוח שיקבעו לאחר פגישה אישית עימו. פרופיל הסיכון וצרכי הלקוח עשויים להשתנות במשך הזמן, מנהל ההשקעות יבצע התאמות לתיק המנוהל בהתאם לכך. ניהול תיק ניירות הערך בחשבון הלקוח מאפשר מעקב אחר הפעולות המבוצעות בשוטף. דמי ניהול התיק יחויבו על ידי החברה באמצעות הבנק אחת לחודש, במידה וחלק מתיק ההשקעות מושקע בקרנות הנאמנות שהחברה משמשת בהן מנהל השקעות חיצוני, לא ייגבו עליו דמי ניהול תיק.

תיקי קרנות

ינוהלו באמצעות קרנות נאמנות, קרנות סל והחזקות ישירות. זאת ע"מ ליצור פיזור של ניירות ערך תוך צמצום סטיית התקן והסיכון בתיק הלקוח. בנוסף לפיזור ניירות הערך המבוצע באמצעות השקעה באמצעות קרנות נאמנות, לקרן נאמנות מספר יתרונות נוספים: הקרן צוברת את כל רווחיה והכנסותיה מריבית ודיבידנד בתוך הקרן. תשלום המס מתבצע רק בעת מכירת יחידות הקרן (בקרן פטורה), לעומת השקעה ישירה בניירות ערך במסגרתה מחויב המשקיע במס במועד מכירת הנייר. הלקוח בדרך כלל לא יחויב בעמלות בעת ביצוע פעולות קניה ומכירה. תשואות הקרנות מפורסמות בכל יום באתר הבורסה לניירות ערך, באתרים כלכליים ובחשבון הלקוח. הפרסום מאפשר מעקב של הלקוח אחר הביצועים השוטפים והשוואתם למדדים המובילים.

דילוג לתוכן